Bijgewerkt op 6 april 2024

Privacy Policy

De Foodtruck Club hecht veel waarde aan de privacy van onze klanten, partners en bezoekers. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, met wie we deze delen en hoe we deze beschermen.

Verzamelde gegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze website, diensten of evenementen van de Foodtruck Club, kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

  • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres bij het plaatsen van een bestelling of het registreren voor een evenement.
  • Gegevens over uw voorkeuren en interesses met betrekking tot onze producten en diensten.
  • Informatie over uw interacties met onze website, zoals pagina's die u bezoekt en acties die u onderneemt.
    Gebruik van gegevens

We gebruiken de verzamelde gegevens om:

Uw bestellingen te verwerken en onze diensten te leveren.
U op de hoogte te houden van nieuwe producten, aanbiedingen en evenementen van de Foodtruck Club waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Uitvoeren van interne analyses om onze diensten te verbeteren en de ervaring van onze klanten te optimaliseren.

Delen van gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit nodig is om onze diensten te leveren, zoals met betalingsverwerkers of leveranciers voor de uitvoering van uw bestellingen. We zullen uw gegevens nooit verkopen aan of delen met derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevensbescherming

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij anders vereist door de wet.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden of ons vragen om de verwerking ervan te beperken. Neem contact met ons op via info@defoodtruckclub.nl voor meer informatie.

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan wettelijke vereisten of om onze praktijken aan te passen. Controleer regelmatig op updates. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst.

Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, neem dan contact met ons op via info@defoodtruckclub.nl.